viernes, 1 de mayo de 2015

A N I M A C I Ó N    Á   L E C T U R A   2 0 1 5

Unha viaxe marabillosa.
Cartel realizado para as Xornadas de Animación á Lectura.